Een visclub voor de echte zeevisser!


De visclub wil het mogelijk maken voor de leden om 10 tot 15 maal per jaar te gaan vissen, zowel met de boot als ook vanaf de dijk of het strand. Dit alles vindt plaats op wedstrijdbasis.

De viswedstrijden worden over het algemeen gehouden op "MS de Hoop", een sportvisboot die vertrekt vanuit de sluizen van Katseveer. De wedstrijden worden zo georganiseerd, dat een ieder in de ploegendienst 4 tot 5 maal per jaar kan gaan vissen, zonder dat daar vrije dagen voor opgenomen hoeven te worden.

Buitenom de bootvisdagen, die uitgezonderd het aas, gratis zijn worden er enkele wedstrijden vanaf het strand of dijk georganiseerd. Ook deze zijn gratis, het aas uitgezonderd. Van alle wedstrijden wordt een klassement bijgehouden. Na de laatste wedstrijd wordt een gezellige avond georganiseerd, waarbij iedereen die in het klassement voorkomt, verzekerd is van een prijs.

Minimaal 1 maal per jaar tracht de visclub iets speciaals te organiseren voor haar leden. Zo zijn we een aantal malen de Noordzee opgegaan met als doel kabeljauw of makreel vissen. Ook werd er vanuit Yerseke met sloepen de Oosterschelde bevist.
Ook is het nog leuk te vermelden dat enkele enthousiaste leden op eigen kosten een buitenlandse vistrip organiseren. Op deze wijze werden al Denemarken en Ierland aangedaan.
Als u interesse heeft: iedereen mag geheel vrijblijvend een keer mee om het eens te proberen!!

Let wel: lid worden van een subclub kan alleen als u lid van de Personeelsvereniging bent!